Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego
  KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
w  WARSZAWIE

INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA i NAUK POLITYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Aktualności O nas Plany zajęć Słuchacze Praktyki zawodowe Pracownicy/ emeryci Galeria Biblioteka
W. Dzienny W. Zaoczny


Organizacja roku szkolnego

Rada Programowa

Dlaczego kształcenie w Kolegium jest dobrym wyborem?

Informatory i plakaty


Kontakt:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Obrońców 31
03-933 Warszawa
tel./fax: 022  617-80-01
e-mail: poczta@kpss.edu.pl

 Wierni tradycji kształcenia socjalnego i idei twórców Szkoły Pracowników Socjalnych - po wieloletnich staraniach o podniesienie statusu szkoły - z radością informujemy, że na bazie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 129/05 z dnia 05.09.2005 r. utworzono Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Obrońców 31 - na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. U. nr 61, poz. 544) w sprawie Kolegiów Pracowników Służb Społecznych, po pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 30 czerwca 2005 r. (DPS-VI- 11110-80-JLM/05).
Program Kolegium opracowany został w oparciu o standardy ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.
(Dz. U. nr 62, poz. 555) w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych.
      Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29 czerwca 2005 r. między Samorządem Województwa Mazowieckiego i Uniwersytetem Warszawskim opiekę naukowo - dydaktyczną sprawuje Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 Absolwenci Kolegium Pracowników Służb Społecznych po trzyletnim okresie kształcenia otrzymują dyplom ukończenia Kolegium. Po spełnieniu warunków określonych w porozumieniu, absolwenci mają możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata wydanego przez Uniwersytet Warszawski

Jesteś naszym gościem